ejerpantebrev

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

Retsinformation

SelskabsAdvokaterne

Ejerpantebrev

 

Et ejerpantebrev i fast ejendom er et pantebrev, hvor ejendommens ejer både står som pantsætter og panthaver, altså som både debitor og kreditor, idet ejeren erklærer at have en fordring mod sig selv.

 

Når et ejerpantebrev stilles som sikkerhed, sker det ved håndpantsætning, idet fordringer alene kan håndpantsættes, jf. TL § 47, stk. 4, medmindre der er tale om virksomheds- eller fordringspant. Da ejerpantebrevet kun forbeholder en panteret af en bestemt størrelse sikringsramme til senere udnyttelse, bliver håndpantsætningserklæringen det grundlag, hvorpå kreditors panteret hviler. Hele sikringsrammen eller alene en del af den, kan være aftalt at skulle tjene til sikkerhed for håndpanthavers fordring mod håndpantsætter.

 

Håndpanteret i et ejerpantebrev i fast ejendom, som tilhører skyldneren, er formelt en panteret i et omsætningsgældsbrev, jf. GBL § 11, stk. 2, nr. 3, men reelt en panteret i ejendommen, idet underpanteretten i den faste ejendom tjener til sikkerhed for ejers fordring mod sig selv, og overdrager ejeren denne fordring ved håndpantsætning, følger sikkerhedsretten med.

 

Et ejerpantebrev anvendes typisk til sikkerhed for en kassekredit eller et andet løbende mellemværende med en bank. I banken vil der som regel blive lavet yderligere to dokumenter, nemlig et gældsbrev, hvor der står, hvor meget ejeren skylder til banken, og en håndpantsætningserklæring, hvor der står, at banken nu har håndpant i ejerpantebrevet, dvs. at banken har fået ejerpantebrevet i hånden. Herudover vil banken gerne tinglyse ejerpantebrevet for at sikre, at banken får meddelelse, hvis ejendommen går på tvangsauktion. Banken opnår således at få sikkerhed i ejendommen, nemlig den sikkerhed, ejerpantebrevet giver i ejendommen.

 

Når ejeren har betalt sit lån i banken, kan ejeren igen få sit ejerpantebrev udleveret. Og hvis ejeren senere igen har behov for at låne penge, kan han så igen stille det samme ejerpantebrev til sikkerhed for det nye lån. En af de store fordele ved dette er, at ejeren sparer afgift, idet der én gang for alle er betalt afgift (1,5% af beløbet på ejerpantebrevet).

 

Når man køber en ejendom med et ejerpantebrev i, er det en god ide, at man får aftalt med sælgeren, at man modtager ejerpantebrevet som en del af handelen. På den måde har man fået en meget billig måde at kunne stille sikkerhed på, hvis man på et senere tidspunkt skal låne penge. Det er vigtigt at huske at gemme ejerpantebrevet et sted, hvor man er sikker på at kunne finde det igen.

 

Fra den 1. juli 2013 blev det endvidere muligt, at stifte virksomhedspant ved et ejerpantebrev.

 

Hvis du har behov for yderligere rådgivning eller udarbejdelse af et ejerpantebrev, kan du få hjælp her.

 

 

Retsinformation